Laki Krovni nosači čine industrijalizovani sistem za prefabrikovanu gradnju drvenih krovnih struktura po strogo definisanoj i zaštićenoj LKV tehnologiji. Zasnovan je na upotrebi specijalnog spojnog sredstva – metalnog LKV-C konektera, kojim se formiraju čvorne veze štapova rešetkastih statičkih sistema, čiji su štapovi ispune, gornjeg i donjeg pojasa u jednoj ravni. Primenjuju se pri gradnji krovova objekata u izgradnji i u nadgradnji objekata sa dotrajalim krovnim pokrivačem, pri pretvaranju ravnih krovova u kose krovove, kod javnih i stambenihobjekata, industrijskih, poslovnih i proizvodnih objekata, magacina, sportskih objekata… Prednosti LKV nosača su : laka konstrukcija ,brza montaža i manje opterećenja na konstrukciju. LKV nosači u našoj proizvodnji prolaze kroz proces termičke obrade drveta-sterilizacije.