REZANA GRAĐA

Mit-Berane se bavi i rezanjem oble građe, izradom rezane građe raznih dimenzij i sušenjem drveta. U okviru firme posedujemo liniju za rezanje građe, pogon za sušenje drveta kao i sve neophodne mašine i mahanizaciju. U ponudi imamo rezanu građu od čamovine. Posebnu pažnju poklanjamo odabiru oble građe, koju nabavljamo u Crnoj Gori . U mogućnosti…